סרטונים לפי קטגוריות

      תנועה

         בחר קטגוריה:                     

 


מדריך על קטגוריית תנועה


 
 
בניית תסריט לתנועה עם מקשי החיצים

 

בניית תסריט להזזת הדמות בעזרת
מעקב אחר העכבר 


 
תנועה של הדמות על ציר קבוע (פונג)
בעזרת העכבר

 
 
 
Contact Us About Us Instructors Material Videos News home
Contact Us About Us Instructors Material Videos News home Youtube Facebook Twitter rss