Scratched הכירו את אתר המורים העולמי של סקראץ'

מגוון רחב של מחנכים החלו לעבוד עם תוכנת ה-Scratch בסביבות הדרכה פורמאליות ולא-פורמאליות. להתנסויות ולקחים שונים: החל ממורה שרוצה לחלוק סיפורים על סקראץ' ולהכין תוכניות לימודים משולבות; חוקר אקדמי הרוצה משוב על חומרים שפותחו לחקר ה-Scratch בנושאים כמו אוריינות השתתפותית; הורה הרוצה עצה כיצד להציג את סקראץ' למורים בבית הספר של ילדיו או אפילו מנהל מוזיאון שרוצה להתחבר עם מוזיאונים אחרים אשר עשו שימוש בסקראץ'.

בתגובה לקהילה ההולכת וגדלה של אנשי חינוך העובדים עם סקראץ' הושק ביולי 2009 אתר ScratchEd. באתר קהילה מקוונת חדשה שבה מחנכים שעובדים עם סקראץ' יכולים לחלוק סיפורים, להחליף משאבים, לשאול שאלות ולמצוא אנשים אחרים.


חזרה לדף הראשי